Ansökan om utbetalning av tjänstepension som är intjänad före 1998 i en kommun

LÄS MER

Utbetalningen kan göras ”Livsvarigt”, ett lågt belopp i resten av ditt liv eller ”Temporärt”. Vilket innebär att du får din pensionsbehållning utbetalad när du slutar och fram till 65 år, dock tidigast från 61 år. (Har du slutat i den kommun som du jobbade i 97/98 har du även rätt att plocka ut IPR utan att du slutar din pågående tjänst.)

Du måste ansöka 3 månader innan du vill ha utbetalningen.

Intjänad tjänstepension från 1998-01-01 utbetalas efter ansökan hos den förvaltare du valt för din tjänstepension. Har du inte gjort något val så ligger din tjänstepension hos KPA i en ”Traditionell försäkring” med återbetalningsskydd.