Beställning av insatser enligt SoL och HSL vid tillfällig vistelse

LÄS MER
  • Beställningen ska ha inkommit senast fyra veckor innan ankomstdatum för att planering av insatsen ska kunna ske.
  • Vid förlängning av vistelseperiod ska beställning vara oss tillhanda 14 dagar före ny period.
  • Avbeställning av planerad vistelse ska ske senast 14 dagar innan ankomstdatum, i annat fall faktureras angivet ersättningsbelopp 14 dagar från avbeställningens datum.
  • Beställda insatser ska vara anpassade till bostaden på den tillfälliga vistelseadressen, alternativt bostaden ska vara anpassad till beställda insatser.
  • Om hjälpbehovet förändras under vistelsens gång kontaktar Askersunds kommun bosättningskommunen omgående för ändring av beställningen.
  • Fakturering kommer att ske efter vistelsens slut om inget annat överenskommits.
  • Insatserna faktureras enligt gällande taxa i Askersunds kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa