Anmäla oro för vuxna och äldre

LÄS MER

Orosanmälan

Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan. Som privatperson har du inte möjlighet att få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan.

All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga. Om du använder e-tjänsten kan du välja att inte uppge namn samt kontakt- och adressuppgifter. IP-adressen samlas in automatiskt.

Anmälan som inkommer via den här e-tjänsten hanteras under ordinarie kontorstid vardagar 08:00-16:30. Vid akut oro utanför kontorstid kontakta socialjouren via 112 vid akut fara.

Mer information kan du få på Askersunds kommuns hemsida, Omsorg, stöd och hjälp/Familj, barn och ungdom alternativt Missbruk och beroende.


 

Frågor om e-tjänsten

Sofie Norén
sofie.noren@askersund.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa