Lämna synpunkter

LÄS MER

Har du synpunkter på den service eller de tjänster som Askersunds kommun erbjuder?

För oss i kommunen är det viktigt att få reda på när vår service inte fungerar på ett önskvärt sätt. Detta ger oss möjligheter att rätta till misstag. Vi behöver också få reda på om du tycker att vår service kan förbättras. Med din medverkan och dina synpunkter får vi möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Här lämnade synpunkter ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut.
Vill du överklaga ett myndighetsbeslut finns information på kommunens webbplats om hur du gör det.

Vad händer sedan

Vi tar hand om din synpunkt och skickar den vidare till den förvaltning eller verksamhet som ansvarar för frågan.

Får jag svar

Ja, du får svar under förutsättning att du anger namn, adress och telefon eller e-post. Vill du vara anonym får du inget svar, men din synpunkt tas emot och handläggs på samma sätt som om du lämnat kontaktuppgifter.

Offentlighet

Tänk på att allt som skrivs till kommunen är allmän handling och att nästan allt blir offentligt. I undantagsfall kan din handling eller delar av den sekretessbeläggas. Det krävs laglig grund för att sekretessbelägga en skrivelse. Det räcker alltså inte med att du begär att  skrivelsen inte ska vara offentlig.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kontaktuppgifter om du önskar ett svar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa