Ansökan om understöd ur Stiftelsen systrarna Lodéns understödsfond

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Behovet av sjukvård på badort, sjukhus eller hos specialist, konvalescentvård eller annan eftervård ska styrkas med läkarintyg.

Understödet kan sökas av kvinnor som sedan minst tre år tillbaka är mantalsskrivna i Lerbäcks församling och som av ekonomiska skäl inte kan bekosta sin vård. Avkastningen får inte användas för ändamål som ska bekostas av allmänna medel.

Ansökan ska vara socialförvaltningen tillhanda senast den 31 mars.

Frågor om e-tjänsten

Marie Karlsson
marie.karlsson1@askersund.se
058381098

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden i Askersunds kommun
socialnamnden@askersund.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Läkarintyg krävs vid ansökan gällande sjukvård på badort, sjukhus eller specialist, konvalescentvård eller annan eftervård.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa