Vägbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidrag till enskild väg utan statsbidrag måste sökas för varje år. Bidraget söks och utbetalas i efterskott. Ansökan görs via e-tjänst och ska vara inskickad senast 31 maj 2024.

Kriterier för att få ansöka

  • Kommunalt underhållsbidrag utbetalas för enskild väg från permanent bebyggelse med väglängd överstigande 100 meter.
  • En ansökan per väglängd.
  • Bidrag kan även utgå för genomfartsvägar, som trafikeras av skolbussar, postbilar eller liknande fordon.

Ej bidragsberättigade vägar

  • Väg från sommarbostad.
  • Väg längre än 1000 meter.

För att bidrag ska utbetalas

  • Måste vägen hållas i gott skick och vara framkomlig för motorfordon året runt.
  • Vägar som uppbär vägbidrag får ej hindras eller avstängas för allmän fordonstrafik.

Bidraget för år 2023 är 3,40 kronor per meter väg och år för väglängd som överstiger 100 meter.

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
kultur.tekniknamnden@askersund.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bankid

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa