Ansökan om understöd ur Stiftelsen Gottfrid och Olga Hults stiftelse för blinda

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Understödet kan sökas av blinda personer boende i Lerbäck.

Ansökan ska vara socialförvaltningen tillhanda senast den 31 mars.

Frågor om e-tjänsten

Marie Karlsson
marie.karlsson1@askersund.se
058381098

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden i Askersunds kommun
socialnamnden@askersund.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa