Ansökan om understöd ur Sociala samfonden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Understödet kan sökas av enskilda, grupper eller organisationer som enligt en preciserad plan främjar barn- och ungdomsvård eller bistår äldre/handikappade/andra behövande avseende sådana ändamål som inte normalt tillgodoses av stat eller kommun.

Ansökan ska vara socialförvaltningen tillhanda senast den 31 mars.

Frågor om e-tjänsten

Marie Karlsson
marie.karlsson1@askersund.se
058381098

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden i Askersunds kommun
socialnamnden@askersund.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa