Ansökan om lov och andra åtgärder

LÄS MER

Här kan du ansöka om bygglov, förhandsbesked och strandskyddsdispens, samt göra en anmälan för bygglovsbefriade åtgärder.

Du kan även komplettera ditt pågående ärende, ta del av beslut och skicka meddelande till din handläggare. 

Som berörd granne eller sakägare kan du lämna svar vid granhörande och ta del av beslut.

E-tjänsten innehåller nedanstående tjänster:

  • Söka bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispens, göra anmälan
  • Mina byggärenden
  • Komplettera ditt byggärende
  • Anmäla kontrollansvarig
  • Lämna svar vid grannhörande
  • Ansök om startbesked/handlingar inför tekniskt samråd
  • Ta del av beslut som sökande och kontrollansvarig
  • Ta del av beslut som granne och sakägare
  • Komplettering inför slutbesked
  • Meddelande till handläggare

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnad Sydnärke
sydnarkemiljobygg@askersund.se
0583-81000

Personuppgiftsansvarig

Sydnärke miljö- och byggnämnd
sydnarkemiljobygg@askersund.se