Ansökan/anmälan miljö och andra åtgärder

LÄS MER

Här kan du ansöka om eller anmäla enskild avloppsanläggning och installation av värmepump. Du kan även skicka in utförarintyg för genomförda arbeten. Du kan följa och komplettera dina miljöärenden.

Som företag kan du skicka in köldmedierapport och skrotningsintyg.

Du kan också skicka in klagomål via e tjänsten.

E-tjänsten innehåller nedanstående tjänster:

•    Anmälan/ansökan om enskilt avlopp
•    Anmälan om värmepump
•    Klagomål
•    Skicka in utförarintyg
•    Köldmedierapporter och skrotningsintyg
•    Underrättelse om medelstor förbränningsanläggning
•    Följ och komplettera dina miljöärenden

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnad Sydnärke
sydnarkemiljobygg@askersund.se
0583-810 00
www.sydnarkemiljo.se

Personuppgiftsansvarig

Sydnärke miljö- och byggnämnd
sydnarkemiljobygg@askersund.se