Trädfällning och röjning på kommunal mark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna in önskemål om du vill att kommunen ska fälla eller röja träd på kommunal mark. Handläggningen av önskemålet sker mellan oktober och januari månad. Eventuell avverkning sker mellan januari och mars månad. 

Ur Grönstrukturplanen för Askersunds kommun

"Träd i stads- och parkmiljö"

Träd i stadsmiljön har många funktioner och kan göra stor nytta. De bidrar med skönhet och grönska, som verkar avstressande och är positivt för välbefinnandet. De binder koldioxid, fångar partiklar och stoft från trafik, bidrar med syre (fullvuxet träd producerar ca 1,7 kg syre i timmen), ökar luftfuktigheten, jämnar ut temperaturen (ger svalka dagtid och värme nattetid), ger skugga under varma sommardagar och regnskydd under mulna dagar. Dessutom utgör de livsmiljöer för fåglar och andra smådjur och kan utgöra spridningskorridorer mellan större grönområden i och runt tätorterna. Ett träd kan många gånger ha som högst biologiskt värde som dött eller döende, men i stadsmiljöer måste flera värden vägas in och kompromisser göras. I många stadsmiljöer kan ett dött eller döende träd ses som en fara, då risk finns att hela trädet eller delar av det kan falla. Det blir därför nödvändigt att allt eftersom ta ner träd i tätorterna, och om dessa inte ersätts förloras stora värden på många plan.

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
kultur.tekniknamnden@askersund.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ditt önskemål måste innebära trädfällning eller röjning på kommunal mark.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa