Anmäl oro (för dig som jobbar med barn och unga)

LÄS MER

Orosanmälan

Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till Socialnämnden.

Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan. Som privatperson har du inte möjlighet att få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan.

All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga. Om du använder e-tjänsten kan du välja att inte uppge namn samt kontakt- och adressuppgifter. IP-adressen samlas in automatiskt.

Anmälan som inkommer via den här e-tjänsten hanteras under ordinarie kontorstid vardagar 08:00-16:30. Vid akut oro utanför kontorstid kontakta socialjouren på Tel: 019-21 41 05 eller 112 vid akut fara.


Anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa