Ansökan om anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Behöver du ansluta dricksvatten, spillvatten eller dagvatten till din fastighet krävs det att du gör en servisanmälan, vilket du kan göra i denna e-tjänst.

Kontrollera att du har bifogat en ritning/situationsplan med uppgift om servisledningens placering samt, om du vill ansluta till trycksatt spillvattenledningssystem, förslag på placering för LTA-pumpen (lätt tryckavlopp) på ritningen.

När vi har fått en komplett beställning tar det för närvarande 6 till 8 veckor för oss att utreda ditt ärende. När vi är klara får du en bekräftelse på din beställning och en preliminär beräkning av VA-anslutningsavgiften.

Anslutning mot kommunens VA-ledning ska inspekteras och godkännas av tekniska kontoret innan återfyllnad av massor sker.

Vi på tekniska kontoret svarar gärna på frågor om din VA-anslutning. Det är bra om du har din fastighetsbeteckning till hands när du ringer eller mailar oss. Se kontaktuppgifter nedan.  

På kommunens hemsida hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa