Ansökan om lånekort

LÄS MER
  1. Registrera dina uppgifter i e-tjänsten.
  2. Hämta ditt lånekort på biblioteket. Du måste visa upp legitimation för att få ditt lånekort. 

För barn under 18 år krävs underskrift från vårdnadshavare för att få ett lånekort.
Blankett finns att hämta på biblioteket eller på https://www.askersund.se/uppleva-och-gora/bibliotek/lanekort-och-laneregler

Frågor om e-tjänsten

Askersunds bibliotek
bibliotek@askersund.se
0583-810 95

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och tekniknämnden i Askersunds kommun